Konsultacje dla rodziców

Oferta przygotowana dla rodziców/opiekunów pragnących rozwijać i doskonalić swoje kompetencje wychowawcze, a przy tym budować pozytywne relacje z dziećmi.