Nasze usługi

W czym możemy

pomóc ?

Diagnoza i terapia dzieci, młodzieży

Od konsultacji, poprzez diagnozę po terapię dla osób młodych

Trening umiejętności społecznych

Praca w grupie ukierunkowana na uczenie się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego

Terapia integracji sensorycznej

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej dla dzieci

Konsultacje dla rodziców

Oferta przygotowana dla rodziców/opiekunów pragnących rozwijać i doskonalić swoje kompetencje wychowawcze.

Szkolenia i warsztaty

Profesjonalne szkolenia wspierajace rozwój naszych klientów w szerokim zakresie posiadanych przez nas kompetencji.

Konsultacje dla placówek oświatowych

Oferta przygotowana na podstawie doświadczeń naszych psychologów i terapeutów z placówkami oświaty