mgr Paulina Rowińska-Trzepizur

Paulina Rowińska-Trzepizur, psycholog, pedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Absolwentka kierunku Psychologia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz licznych kurów, szkoleń, konferencji oraz warsztatów. Współzałożycielka Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego Pozytyw-ka.
Od 15 lat pracuje terapeutycznie jako psycholog z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami. W swojej pracy zajmuję się profilaktyką, diagnostyką oraz terapią młodych pacjentów.
Prowadzę oraz współprowadzę grupy terapeutyczne oraz warsztatowe dla dzieci, młodzieży ,rodziców oraz nauczycieli. Od początku mojej pracy zawodowej współpracuje z zespołami
terapeutycznymi oraz specjalistami mającymi wpływ na całościowy proces terapeutyczny dzieci i ich rodzin. W mojej pracy bardzo cenie sobie holistyczne podejście do pacjentów,
ujęcie systemowe oraz relację jaka tworzy się miedzy terapeutą, a osobami poszukającymi wsparcia. Od wielu lat bliskie są mi rodziny, które towarzyszą swoim dzieciom z
niepełnosprawnością w realizowaniu potrzeb rozwojowych, marzeń oraz szerzeniu wiedzy na temat chorób z jakim zmagają się ich dzieci.