Cennik

Usługa

cena

1. Konsultacja psychologiczna

150 zł

2. Terapia psychologiczna 

150 zł

3. Terapia grupowa dla młodzieży 

80 zł

4. Terapeutyczne zajęcia grupowe dla dzieci 

80 zł

5. Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

80 zł

6. Diagnoza Si 

450 zł

7. Terapia SI 

120 zł

8 . Profil rozwoju dla dzieci (Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa)

400 zł

9. Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci (IDS)

480 zł

10. Badanie sprawności myślenia (Raven)

150 zł

11. Konsultacja logopedyczna 

150 zł

12. Terapia logopedyczna 

100 zł

13. Terapia EEG Biofeedback

100 zł

14. Konsultacja wielospecjalistyczna

cena ustalana indywidualnie

Brak odwołania wizyty 24 godziny przed terminem skutkuje naliczeniem opłaty za wizytę, rozliczaną podczas kolejnego spotkania.